Voor de bouw
Tijdens de bouw
Werkplaats en kantine
Atelier
Gang
Bedrijventerrein Brabant

C8 ateliers is een kunstenaarscollectief in 's-Hertogenbosch. In 1993 nam Mark Robert Peters het voortouw om ateliers te gaan bouwen in een vrijstaande ruimte in het bedrijvencentrum Brabant, nu weer omgedoopt tot de Gruyterfabriek. Samen met Gerard Voshaar en Theo van den Aker richtte hij stichting C8 op. Nog zeven andere bevriende kunstenaars werden bij elkaar gezocht waarna de bouw van de ateliers kon beginnen. Met ytong blokken werd in drie maanden intensief werken tien ateliers gebouwd (inmiddels zijn er na interne verbouwingen van de Gruyterfabriek nog zeven ateliers over).
In de beginperiode werd nog gesproken over exposities binnen de C8 muren, maar de stichting werd uiteindelijk een collectief en geen initiatief. Dit kwam mede door het gebrek aan expositie-ruimte in het complex.
De zeven ateliers van stichting C8 zijn allemaal 6 bij 8 meter groot, oftewel 48 m2. De huurprijs bedraagt € 180,- per maand inclusief gas, water en licht. Er kan gebruik gemaakt worden van een draadloze internetverbinding en iedere huurder kan kosteloos opgenomen worden in de C8-website.
Ieder C8 lid zit automatisch in het dagelijks bestuur van de stichting. Dit houdt in dat ieder lid evenredig verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de stichting. De voorzitter, penningmeester en secretaris zorgen voor de continuiteit. Deze functies worden per toerbeurt bekleedt.
De ateliers zijn 24 uur per dag toegankelijk.